Plaza of Kanagawa Institute of Technology / junya ishigami + associates

Plaza of Kanagawa Institute of Technology / junya ishigami + associates


Plaza of Kanagawa Institute of Technology / junya ishigami + associates

Courtesy of Junya Ishigami + AssociatesCourtesy of Junya Ishigami + AssociatesCourtesy of Junya Ishigami + AssociatesCourtesy of Junya Ishigami + Associates+ 16